ARNST & Co, s.r.o.
Umíme Vám pomociStředisko služeb - projekt ve spolupráci s EU

Středisko služeb informačního systémuObsah projektu

Projekt vytvoří středisko služeb pro informační systém, který prostřednictvím vzdáleného přístupu internetem umožní zapojení cílových skupin do pracovního procesu bez nutnosti cestování a nadstandardního časového zatížení zaměstnanců. Obsahem projektu je široké vyškolení (teoreticky i prakticky) 15 žen v používání ekonomického informačního systému a vytvoření 6 pracovních míst pro 8 zaměstnaných žen na částečný úvazek. Součástí projektu je také získání znalostí z oblasti informačních technologií, trvale udržitelného rozvoje a jazykových znalostí. K zapojení všech cílových skupin napomohou doprovodná opatření, jež jsou součástí projektu. Účastnice budou po absolvování schopny jak provádět všechny základní logistické a ekonomické operace v informačním systému, tak poskytovat k těmto oblastem základní poradenství.Přínos projektu

V oblasti Moravskoslezského kraje je 1/5 všech nezaměstnaných z celé ČR (přes 105.000 osob), je zde i nejvyšší poměr uchazečů k volným místům 1:40. Míra nezaměstnanosti v tomto kraji dosáhla 17 %, z čehož 49 % tvoří ženy (ty tvoří cílovou skupinu projektu). Znalostní základ pro začlenění do projektu (střední vzdělání) splňuje 13.388 žen, tedy 12,7 %, a věkovou (do 40 let) 29.214 žen, tedy 27,7 % celkového počtu nezaměstnaných (všechny údaje k 31.12.2004). Problémem cílových skupin, jak vyplývá z výše uvedených údajů a konzultací s Úřadem práce v Ostravě, je jednak nedostatek volných míst obecně, tak časově méně náročných zejména. Dále jde o bariéry znalostní, zaměstnanci musí procházet školícím procesem, kdy je jejich využitelnost omezená (absolventky). Neméně významné jsou také bariéry neperspektivnosti (ženy chystající se na mateřskou dovolenou) a časově omezené dostupnosti (matky s dětmi). Z konzultací s konkrétními potencionálními klienty (uživateli informačního systému) střediska služeb IT dále vyplynul nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na částecný pracovní úvazek, případně časově omezený úvazek. Toto bude pokryto vytvořením skupiny znalých pracovníků poskytovaných prostřednictvím outsourcingu. Projekt zajištuje v součinnosti s Úřadem práce v Ostravě jak výběr, vytvoření nových pracovních míst a jejich udržení po dobu 2 let, tak také vyškolení a zapracování ostatních účastníků projektu, kterým tím umožňuje významně zvýšit šanci na získání pracovního místa. Znalostní bariéra je překonána úvodním širokozáběrovým školením, perspektivnost a časová dostupnost je zajištena částečnými pracovními úvazky. Doprovodná opatření již jen vhodně doplňují výše uvedené tak, aby se cílové skupiny z celého Moravskoslezského kraje bezproblémově zapojily. Zapojením do oblasti informačních technologií se jednak zlepšuje přístup žen k IT a jednak je zapojuje do netradičního oboru poradenství v oblasti informačních systémů. Součástí školení je jednak odborná část, tak i část enviromentální a jazyková, která zodpovědně přispívá k trvale udržitelnému rozvoji a ke zvyšování kvalifikace.

Cílové skupiny:

Přínos pro cílovou skupinu

Dle zkušeností a zjištených informací z konzultací s Úřadem práce v Ostravě se jako největší potřeby pro cílovou skupinu jeví zvýšení kvalifikace v informačních technologiích (i nevysokoškolsky vzdělaných uchazečů), vznik časově méně náročného (částečného) pracovního úvazku, jazykové znalosti, získání pracovních zkušeností a v neposlední řadě potřeba doprovodných opatření (příspěvek na hlídání, na dopravu). Význam projektu spočívá především v získání komplexních teoretických a praktických znalostí na konkrétním informačním systému (SAP), který je největším a nejpoužívanějším informačním systémem dle všech kritérií. Tato znalost pak umožní snadnou uplatnitelnost u různých zaměstnavatelů s tímto informačním systémem. Neméně důležitá je také získaná a udržená pracovní praxe se všemi návyky a znalostmi. Ruku v ruce s prací v informačním systému jde také znalost informačních technologií a jazykových praktických znalostí při komunikaci s potencionálními zákazníky z EU.Realizace projektu

Zařizování prostor - 02/2006
Výběrová řízení - 02/2006
Školení a jeho zakončení - 03 až 05/2006

Účastnice projektu

Představujeme vám absolventky školící části projektu. Respektujeme právo každého člověka na soukromí a ochranu údajů, takže jsme několik fotografií nahradili smajlíkem a 1 účastnice vám zůstane utajena zcela.Šárka Babušíková
Ostrava
Dosažené vzdělání: VŠ – Pedagogická fakulta
Znalost jazyků: AJ
Absolvovala školící část s výsledkem: 88 %
Nejlepší v části: Prodej a distribuce, Nákup a skladování
Pokračuje v projektuKateřina Blašťáková
Ostrava
Dosažené vzdělání: OA - Anglo-německá s maturitou
Znalost jazyků: NJ
Absolvovala školící část s výsledkem: 80 %
Nejlepší v části: Controling
Nepokračuje v projektuKateřina Brázdilová
Ostrava
Dosažené vzdělání: SOŠ – Veřejnoprávní s maturitou
Znalost jazyků: AJ
Absolvovala školící část s výsledkem: 79 %
Nejlepší výsledek v části: Controling
Nepokračuje v projektuEva Hartová
Ostrava
Dosažené vzdělání: SOU s maturitou
Jazykové znalosti: NJ
Absolvovala školící část s výsledkem: 80 %
Nejlepší v části: Účetnictví, základy ovládání
Pokračuje v projektuLucie Navrátilová
okres Frýdek - Místek
Dosažené vzdělání: Konzervatoř s maturitou
Znalost jazyků: AJ
Absolvovala školící část s výsledkem: 80 %
Nejlepší výsledek v části: Základy ovládání
Pokračuje v projektuKateřina Němečková
Ostrava
Dosažené vzdělání: SZŠ s maturitou
Jazykové znalosti: AJ, RJ
Absolvovala školící část s výsledkem: 85 %
Nejlepší v části: Controling, Nákup a skladování
Pokračuje v projektuZuzana Přečková
Ostrava
Dosažené vzdělání: Obchodní akademie s maturitou
Znalost jazyků: NJ, AJ
Absolvovala školící část s výsledkem: 80 %
Nejlepší v části: Nákup a skladování
Pokračuje v projektuIvona Rodinová
Ostrava
Dosažené vzdělání: SPŠ – Stavební s maturitou
Znalost jazyků: NJ
Absolvovala školící část s výsledkem: 66 %
Nejlepší výsledek v části: Controling
Nepokračuje v projektuDiana Seifriedová
Ostrava
Dosažené vzdělání: SŠ – Ekonomická s maturitou
Znalost jazyků: AJ
Absolvovala školící část s výsledkem: 70 %
Nejlepší výsledek v části: Účetnictví
Nepokračuje v projektuJana Špánková
okres Frýdek – Místek
Dosažené vzdělání: SEŠ s maturitou
Jazykové znalosti: NJ
Absolvovala školící část s výsledkem 83 %
Nejlepší v části: Controling, Účetnictví
Pokračuje v projektuPetra Urbančíková
Ostrava
Dosažené vzdělání: SŠ - specializační s maturitou
Jazykové znalosti: AJ
Absolvovala školící část s výsledkem: 63 %
Nejlepší v části: Nákup a skladování
Nepokračuje v projektuZuzana Valochová
Ostrava
Dosažené vzdělání: Střední odborná škola s maturitou
Znalost jazyků: AJ
Absolvovala školící část s výsledkem: 74 %
Nejlepší v části: Základy ovládání
Nepokračuje v projektuMartina Wanjeková
Ostrava
Dosažené vzdělání: Střední průmyslová škola
Znalost jazyků: RJ
Absolvovala školící část s výsledkem: 80 %
Nejlepší výsledek v části: Účetnictví
Nepokračuje v projektuDaniela Záveská
Ostrava
Dosažené vzdělání: SOŠ – Dopravní s maturitou
Znalost jazyků: NJ
Absolvovala školící část s výsledkem: 76 %
Nejlepší výsledek v části: Nákup a skladování
Nepokračuje v projektuVladislava Žídková
Ostrava
Dosažené vzdělání: ÚSO s maturitou
Jazykové znalosti: RJ
Absolvovala školící část s výsledkem: 80 %
Nejlepší v části: Prodej a distribuce
Nepokračuje v projektu


SAP® is the trademark or registered trademark of SAP AG in Germany and in several other countries.

Info@arnst.cz

Nahoru